Copyright © 2023 - wszystkie prawa zastrzeżone.
zasiedzenie domu
Niechciani lokatorzy

Zasiedzenie

Od lat trwają spory na temat prawa do danej nieruchomości, w której zamieszkiwało się przez długie lata. Obecnie prawo rozsądza te sytuację na podstawie zasiedzenia. Po upływie kilkudziesięciu lat dana nieruchomość lub rzecz przechodzi we władanie danej osoby, jeśli nie ma ona prawowitego właściciela. Podstawą do określenie własności na postawie zasiedzenia jest posiadanie samoistne, co oznacza władanie nieruchomością, gruntem czy innym dobrami materialnymi tak jakby było ona naszą własnością.

Warto nadmienić, że zasiedzenie lokalu mieszkalnego lub użytkowego nie jest możliwe bez wcześniejszego go wyodrębnienia go jako własności. Kolejny przepis dotyczy jednostki czasu. Minimum 20 lat dotyczy osób, którzy byli posiadaczami samoistnymi w dobrej wierze, czyli takich, którzy sądzili, że są właścicielami lub spadkobiercami danej nieruchomości bądź gruntów. Natomiast 30 lat wymagane jest w przypadku osób, które nie sprawdziły rzetelnie aktu własność lub wiedziały, że nie mają prawa do danego lokalu. Wówczas mówi się o posiadaczu samoistnym w złej wierze, ale również i w takiej sytuacji można strać się o przyznanie prawa własności.

Co ważne, jedynie posiadanie samoistne, czyli bez udziału dzierżawców i innych osób, może prowadzić do zarządzenia zasiedzenia. Ponadto posiadanie samoistne nie może być przerwane. Regulacje dotyczące zasiedzenia zawarte są w kodeksie cywilnym w artykule 172. Dlatego też wniosek o zasiedzenie składa się w sądzie rejonowymi, zgodnie z miejscem zamieszkania. Dokumenty muszą wskazać dokładne dane osoby, która wnioskuje o zasiedzenie. Dołączyć należy również odpis z księgi wieczystej bądź zaświadczenie wskazujące stan prawny oraz mapy w przypadku gruntów.

Reklama: Szukasz mieszkania lub domu w dobrej lokalizacji zlokalizowanego w Polsce? Zobacz koniecznie biura Olsztyn, gdzie znajdziesz mnóstwo ogłoszeń i bez problemu znajdziesz to czego szukasz.

Przyznanie zasiedzenia wiąże się z koniecznością opłacenia podatku. Stawka siedmioprocentowa wyliczana jest od wartości nieruchomości bądź cen rynkowej danego przedmiotu. Należy ją bezzwłocznie uregulować we właściwym Urzędzie Skarbowym. Poza tym nabywca zobowiązany jest od uiszczenia opłaty stałej w wysokości 2 tys. zł. Zakończenie całej procedury jest czasochłonne i trwa kilka miesięcy. Bieg zasiedzenia może być przerwany z kilku powodów, m.in. w związku z wytoczeniem przez spadkobiercę wniosku do sądu oraz w przypadku mediacji. Bieg zasiedzenia można wznowić dopiero po zakończeniu wszelkich innych postepowań prawnych, co oznacza kolejne wydłużenie i oczekiwanie.

Jeśli szukasz nowych nieruchomości to sprawdź koniecznie ogłoszenia naszego partnera: biura Łódź . Znajdziesz tam naprawdę dużo ogłoszeń.

Dodaj komentarz