Copyright © 2024 - wszystkie prawa zastrzeżone.
Inwestowanie na rynku

Ewidencja Gruntów i Budynków

Ewidencja Gruntów i Budynków (EGB) jest podstawowym rejestrem państwowym zawierającym informacje o gruntach, budynkach, oraz lokalnych obiektach budowlanych w Polsce. Służy jako kluczowe źródło danych w wielu dziedzinach – od gospodarki nieruchomościami, przez planowanie przestrzenne, aż po różne aspekty administracyjne i prawne.

Znaczenie i funkcje ewidencji

EGB pełni ważną rolę w krajowym systemie informacji o nieruchomościach. Jest źródłem danych dla wielu instytucji i jednostek – od samorządów, przez urzędy skarbowe, po instytucje finansowe. Informacje zawarte w ewidencji są wykorzystywane przy wycenie nieruchomości, procesach inwestycyjnych, a także w planowaniu przestrzennym. Ewidencja Gruntów i Budynków zapewnia także przejrzystość i dostępność informacji o nieruchomościach, co jest istotne zarówno dla właścicieli, jak i potencjalnych inwestorów.

Struktura i zakres danych

EGB składa się z trzech głównych części: ewidencji gruntów, ewidencji budynków i ewidencji lokali. W ewidencji gruntów znajdują się informacje o kształcie, powierzchni oraz sposobie użytkowania działek. W części dotyczącej budynków rejestrowane są dane o parametrach technicznych budynków, takich jak rodzaj budynku, materiały budowlane czy data powstania. Natomiast w ewidencji lokali znajdują się informacje o poszczególnych mieszkalnych i niemieszkalnych jednostkach w budynkach.

Dostęp do informacji

Informacje z EGB są ogólnodostępne i mogą być wykorzystywane przez różne podmioty. Dostęp do danych jest możliwy poprzez systemy informatyczne, takie jak Centralna Baza Danych Geodezyjnych i Kartograficznych (CBDGK), co ułatwia szybką weryfikację i analizę informacji. Umożliwia to szerokie wykorzystanie ewidencji w różnych aspektach gospodarki nieruchomościami.

Korzyści dla gospodarki i społeczeństwa

Dzięki Ewidencji Gruntów i Budynków możliwa jest efektywna i transparentna gospodarka nieruchomościami. EGB pomaga w zapewnieniu legalności transakcji, wspiera procesy planowania przestrzennego oraz przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa prawnego obrotu nieruchomościami. Jest to narzędzie nieocenione w procesach urbanistycznych, inwestycyjnych, a także w codziennym zarządzaniu nieruchomościami.

Ewidencja Gruntów i Budynków stanowi kluczowy element polskiego systemu informacji o nieruchomościach, zapewniając podstawę do wielu ważnych procesów gospodarczych i administracyjnych. Jest to narzędzie niezbędne zarówno dla specjalistów z branży nieruchomości, jak i dla zwykłych obywateli, którzy dzięki niej mogą lepiej zrozumieć i zarządzać swoją własnością.

Dodaj komentarz